Zdravotní pojišťovny

Naše praxe má uzavřenou smlouvu s následujícími zdravotními pojišťovnami:

111Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
201Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
205Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207Oborová zdravotní pojišťovna
211Pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Klienti nesmluvních pojišťoven či nepojištění budou ošetřeni za přímou úhradu.