Nejčastěji řešené anomálie chrupu

 1. Stěsnání

  Stěsnání je stav, kdy v čelisti není dostatečné místo pro pravidelně postavené zuby. Často je způsobeno kombinací malých čelistí a velkých zubů. Může také vzniknout po předčasné ztrátě mléčných zubů, kdy se již prořezané stálé zuby posunou ze svého místa a zmenší tím prostor pro zuby ještě neprořezané.

  Pokud je stěsnání velké, je někdy nutné získat místo vytržením některých stálých zubů.

  03.png 04.png
  05.png 06.png
  07.png 08.png
 2. Protruze horních řezáků (předkus)

  O protruzi mluvíme tehdy, když se horní přední zuby (řezáky) nedotýkají dolních zubů, ale "trčí dopředu". Horní čelist bývá oproti dolní čelisti posunuta dopředu a při velkém předkusu je zvýšené nebezpečí úrazu horních řezáků.

  Při léčbě je často nutné vytrhnout některé stálé horní zuby, při nevyhovující estetice obličeje se někdy volí i operační řešení.

  09.jpg 10.jpg
 3. Převislý skus, hluboký skus

  U převislého skusu jsou horní řezáky naopak skloněny směrem do úst - může se to týkat všech předních zubů nebo jen některých.

  Při léčbě je nezbytné vyklonit přední zuby do správného postavení a zajistit optimální skus horních a dolních řezáků.

  11.png 12.png
  13.png 14.png
 4. Zákus

  Při zákusu kouše obvykle jeden nebo více horních řezáků za dolní řezáky. Tento stav by se měl řešit co nejdříve, ideálně ještě v dětském věku. Výjimkou je tzv. pravá progenie, kdy jsou v zákusu všechny horní řezáky (často i špičáky, stav se nazývá obrácený skus) a toto postavení je dáno příliš velkou dolní čelistí. Jedním ze znaků progenie je velmi výrazná brada, která ruší estetiku obličeje a často se volí operační řešení, které je však možné až po ukončení růstu.

  15.jpg 16.jpg
  17.jpg 18.jpg
 5. Neprořezané (retinované) zuby

  Retinované zuby jsou z různých důvodů zadržené v kosti a neprořežou na své místo v zubním oblouku. Pokud je jejich místo úplně uzavřeno okolními stálými zuby, volí se jejich vytrhnutí. To však neplatí pro horní špičák, který je jedním z nejdůležitějších zubů v horní čelisti, tam se téměř vždy pokoušíme o jeho zařazení.

  Léčba spočívá v drobném chirurgickém zákroku, kdy se část retinovaného zubu odhalí, nalepí se na něj zámeček a aktivně se stahuje na své místo.

  19.jpg 20.jpg
  21.jpg 22.jpg
  23.png
 6. Nezaložené zuby (ageneze)

  Někdy se stane, že stálý zub není vůbec založený - nejčastěji to vidíme u 3.stoliček (zuby moudrosti), což nás ale z pohledu ortodoncie netrápí. Dalšími často nezaloženými zuby bývají druhé premoláry a horní postranní řezáky.

  U této anomálie je vícero možných řešení, důležitý je celkový stav chrupu - v zásadě je možné mezeru po chybějícím zubu zaplnit (např. implantátem) nebo ji uzavřít posunem okolních zubů.

  24.jpg 25.jpg

  Ageneze horních postranních řezáků, otevření mezery a nahrazení chybějících zubů implantáty.

  26.jpg 27.jpg
  28.jpg 29.jpg

  Ageneze horních druhých premolárů, uzavření mezer posunem okolních zubů.

 7. Zkřížený skus

  Zkřížený skus je obdobná anomálie jako zákus, ale týká se zadního úseku chrupu.

  V dětském chrupu se stav neřeší, ale pokud prořežou první stálé stoličky do zkříženého skusu, léčbu je vhodné začít co nejdříve - předejde se tak budoucím komplikacím.

  30.jpg 31.jpg
  32.jpg
 8. Otevřený skus

  Otevřený skus je takový stav, kdy se horní a dolní zuby nedotýkají a zůstává mezi nimi mezera, přestože má pacient pevně skousnuto.

  U dětí se může vyvinout na podkladě zlozvyků (dumlání palce, dudlíku, tužky.) a pokud je zlozvyk včas odstraněn, vada se samovolně upraví.

  Ve stálém chrupu je nutné správně diagnostikovat příčinu otevřeného skusu, u závažných případů, kdy je na vině nepříznivý růst skeletu obličeje, bývá nutné i operační řešení.

  33.jpg 34.jpg