Spolupráce s ostatními obory

Ortodoncie je úzce specializovaný obor zabývající se změnou postavení zubů. Pokud je nutné doplnit chybějící zub, spravit kazy nebo provést větší úpravy tvaru zubů, je na řadě spolupráce s ostatními stomatologickými obory.

Spolupráce s praktickým zubním lékařem

Váš praktický zubní lékař je většinou tím, kdo Vás na ortodoncii odešle. Informovaný a pozorný stomatolog sleduje při pravidelných kontrolách nejen výskyt kazů, ale u dětí si všímá i nepravidelností v prořezávání stálých zubů a postavení zubů ve skusu. Pokud zaznamená anomálii, doporučí Vás na odborné ortodontické vyšetření.

Pokud před začátkem ortodontické léčby zjistíme na zubech kazy, odešleme Vás nejdříve k Vašemu zubnímu lékaři s žádostí o sanaci. Je-li před léčbou nutné vytrhnout některé zuby, zákrok opět provede Váš stomatolog. I po nasazení rovnátek je vhodné docházet na pravidelné půlroční kontroly, ortodontista sice vidí Váš chrup často, ale zaměřuje se většinou pouze na svůj obor - tedy jak se zuby rovnají a jaká je úroveň Vaší hygieny. Zjistíme-li během léčby nově vzniklý kaz, není problém sundat oblouk a zámek z postiženého zubu, Váš lékař vše spraví a my rovnátko opět zkompletujeme.

Jak bylo zmíněno výše, ortodontista umí pouze posunovat zuby, neovlivní však jejich tvar. Jestliže jsou Vaše zuby příliš drobné a narušují estetiku úsměvu (týká se to především horních postranních řezáků), poté požádáme Vašeho lékaře o jejich dostavbu z estetického materiálu.

Spolupráce s parodontologem

Podmínkou úspěšné ortodontické léčby je zdravý závěsný aparát zubů (parodont). Zvláště u starších zájemců o léčbu nacházíme úbytek kosti a různě hluboké parodontální choboty znečištěné zubním kamenem. Před zahájením ortodontické léčby musí být závěsný aparát zcela zdravý a čistý - právě s tím Vám pomůže parodontolog (standardně tuto péči provádí Váš ošetřující praktický zubní lékař)

Spolupráce s implantologem

S implantologem spolupracujeme, požadujeme-li zavedení dentálních implantátů v případě chybějících zubů. Na tento implantát se následně zhotoví korunka. Implantát je výhodný zejména jako náhrada jednoho chybějícího zubu, není poté nutné brousit okolní zuby jako v případě můstku. Relativní nevýhodou je vyšší cena a potřeba vzorné péče.

Spolupráce s protetikem

S protetikem spolupracujeme v případě potřeby zhotovení protetické náhrady, při chybění jednoho či více zubů. Rovněž také v případě velkých estetických defektů skloviny zubů. Protetik zhotoví korunky, můstky, částečné snímací protézy či estetické fasety. Roli protetika nejčastěji zastává Váš praktický zubní lékař.

Spolupráce s chirurgem

Pokud ortodontická anomálie výrazně narušuje harmonii obličeje a je to Váš hlavní důvod návštěvy naší ordinace, je nutné spolupracovat s maxilofaciálním chirurgem. Ortodontista nejdříve vyrovná zuby do potřebného postavení a chirurg poté při operaci posune kosti čelistí tak, aby do sebe správně zapadly a upravil se vzhled obličeje.