Nasazení fixního aparátu

Bude-li Vaše léčba prováděna fixním aparátem, souhlasíte-li s předloženým plánem léčby a jste-li si vědomi všech povinností, které se s léčbou pojí, pak již nic nebrání zahájení léčby. V případě, že je u Vás v souvislosti s ortodontickou léčbou nutné vytrhnout zuby, budete odesláni k Vašemu stomatologovi. To platí také v situaci, kdy u Vás najdeme kazy - před nasazením rovnátka musí být vše spraveno.

Fixní aparát se skládá z mnoha částí, které přilepíme na zuby a sestavíme do funkčního celku. Samotné nasazení probíhá zpravidla ve dvou návštěvách. První, tzv. separace, slouží k získání prostoru pro ortodontické kroužky - to spočívá v zavedení separačních gumiček kolem zadních zubů, vše je za chvilku hotovo. Do týdne od separace následuje druhá návštěva, vlastní připevnění součástí fixního aparátu, což trvá zhruba hodinu. Budete poučeni a prakticky si vyzkoušíte techniku čištění s rovnátky a povíme Vám o dalších úskalích nošení fixního rovnátka (viz. Péče o rovnátka).

44.jpg 45.jpg
46.jpg