Vstupní vyšetření

Vstupní vyšetření je v pořadí druhá návštěva, jejímž cílem je získat standardní ortodontickou dokumentaci, která slouží k sestavení správné diagnózy a přesného plánu léčby.

Skládá se z několika úkonů:

  1. Odebrání anamnézy - zeptáme se Vás na alergie, celková onemocnění, léky, které pravidelně užíváte, na úrazy v obličejové krajině.
  2. Detailní měření a prohlídka chrupu a skusu
  3. Zhotovení otisků horního a dolního zubního oblouku a skusového registrátu - zvláště u dětí je vhodné, aby otisky probíhaly nalačno či s dostatečným odstupem po jídle, předejdeme tak nechtěným nehodám
  4. Zhotovení fotografií v ústech a fotografií obličeje
  5. Zhotovení rentgenových snímků - zpravidla dvou (panoramatického a bočního dálkového snímku), ve složitějších případech i více, někdy je nutné odeslat Vás na speciální 3D CT vyšetření

Analýza dat a stanovení plánu léčby jsou časově náročné, proto budete objednáni na další návštěvu.